NATO Zirvesinde Ukrayna için açık kapı politikası

0
1327

Ukrayna’nın, NATO savunma ittifakına dahil olma süreciyle birlikte, 11 Temmuz’da Nato Zirvesinde bir araya gelen liderler, Ukrayna ve Gürcistan’ın “NATO üyesi olacağına” işaret eden 10 yıllık Bükreş Zirvesi Bildirgesi’ni onayladılar.

11 Temmuz’da Brüksel’de gerçekleşen NATO Zirvesi, resmi bildirisinde uzun süredir devam eden politikasını yeniden teyit etti: “Ukrayna’nın kendi geleceğine ve dış politika sürecini dışardan gelen müdahalelerden bağımsız olarak karar verme hakkını destekledik. Ukrayna’nın NATO üyeliği konusundaki istekleri ışığında, Bükreş Zirvesi’nde ve müteakip zirvelerde aldığımız kararlarımızda duruyoruz.”

ABD Başkanı Donald J. Trump’ın kabul ettiği 79 maddelik ortak açıklama, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı müdahalesini ve 2014’te Kırım’ın ilhak edilmesini de eleştirdi.

NATO liderleri, yolsuzlukla mücadele ve demokratik değerlere dayanan kapsayıcı bir seçim sürecini teşvik etme, insan haklarına, azınlıklara ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi de dahil olmak üzere geniş kapsamlı reformların Ukrayna’daki başarısının, müreffeh bir zeminin oluşturulmasında çok önemli olacağını bildirildi. Ve barışçıl Ukrayna, ortak değerlere bağlı Avrupalı demokrasiler arasında sıkı sıkıya birliktelik gösteren bir ülke olmasına da vurgu yapıldı.

NATO liderleri, Ukrayna ‘ya özellikle yıllık ulusal program kapsamında sağlanan tüm yollardan tam olarak yararlanmalarını ve nihai olarak NATO prensiplerini ve standartlarını uygulama hedefine ulaşmasını istedi. “Ukrayna’nın kendi güvenliğini daha iyi sağlayabilmesi için, Kapsamlı Yardım Paketi de dahil olmak üzere, Ukrayna’nın güvenlik ve savunma sektöründeki reform gündemine sürekli destek vermeye kararlıyız.”  Açıklaması yapıldı.

Liderler ayrıca, NATO ve Ukrayna arasında Karadeniz güvenliği konusundaki gelişmekte olan iş birliğini memnuniyetle karşıladılar ve Ukrayna’nın, NATO-Ukrayna Platformu kapsamındaki yoğunlaştırıcı faaliyetler de dahil olmak üzere askeri, siber ve diğer saldırıları birleştiren karma tehditlere karşı direncini güçlendirmeye yönelik çabalarını destekleyeceklerini belirttiler