Yabancıların, Ukrayna’da oturma izni ile ilgili kanun değişiklikleri yürürlükte

0
13020

27 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna topraklarında yabancıların bulunması şartlarını belirleyen kanunda yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi. Avukat Galyna Kozina, Ukrayna’da oturma izni almak isteyen Türk vatandaşları için bu değişikliklerin önemini bizler için açıkladı.

Ukrayna devletinde yabancı vatandaşların bulunmasını açıklayan temel kanun, ‘Yabancıların ve vatandaşlığı olmayan bireylerin hukuki statüsüne dair’ adlı bir kanundur. Bu nedenle 2058 nolu kanunun hükümleri, her şeyden önce bu kanuna yapılmış değişiklikler ile ilgilidir.

Yabancıların ve vatandaşlığı olmayan bireylerin, Ukrayna’da bulunma amaçlarını açıklayan sebepler listesine birkaç hüküm daha eklenmiştir:

Foto – Galyna Kozina, avukat

  – Ukrayna’da kayıtlı tüzel kişilik statüsündeki şirketi kuran/kuruluş sürecine katılan veya intifa hakkı sahibi olan yabancılar veya vatandaşlığı olmayan bireylerin,Ukrayna’ya bu tüzel kişilikleri kontrol ve denetim yapmak amacıyla gelmeleri ve oturma izinleri geçerli olduğu sürece Ukrayna’da bulunmaları hukuki sayılacaktır. 

  – Bundan sonra, bir yabancının kurmuş olduğu şirkette kendisinin herhangi bir iş pozisyonunda bulunma zorunluğu kaldırılacaktır. Bu şekilde, yabancıların Ukrayna’da yaptığı faaliyetlerin ve oturma izni almalarının kolaylaşması sağlanacaktır.

Bu durumda geçici bir oturma izni verilme şartları arasında:

  1. Ukrayna’da ki “Özel ve Tüzel kişiler ve Kamu Kuruluşları Tek Sicil Sisteminde” kayıtlı tüzel kişilik statüsündeki şirketi kuran/kuruluş sürecine katılan veya intifa hakkı sahibi olan, yabancı veya vatandaşlığı olmayan birey olmak.
  2. Yabancı veya vatandaşlığı olmayan bireyin kurduğu/kuruluş sürecine katıldığı veya intifa hakkı sahibi olduğu tüzel kişilikte, 100.000 Euro’dan (yabancı yatırımın yapıldığı tarihte Ukrayna Milli Bankası tarafından belirlenmiş döviz kuruna göre) az katkıda bulunmamak gibi şartlar yer almaktadır.

Bu şekilde, yabancı vatandaşların bu iki şartı yerine getirmesi mecburidir.

Yukarıda özetlenen kanun 27.09.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.