Ukraynalılara göre Ukraynaca tek devlet dili olmalı

0
2016

Ukrayna vatandaşlarının üçte ikisi Ukraynacanın tek resmi devlet dili olması gerektiğini düşünüyor.

Razumkov ve Socis Merkezlerinin Ukrayna’da ortaklaşa yaptıkları ankette elde edilen sonuçlara göre Ukraynalıların neredeyse üçte ikilik kısmı Ukraynacanın tek resmi devlet dili olması gerektiğini düşünüyor.

Ukraynacanın ve Rusçanın birlikte kullanımıyla ilgili yöneltilen soruya katılımcıların % 64,5’i Ukraynacanın tek resmi devlet dili olması gerektiği ve Rusçanın özgürce kullanılabileceği yanıtını verdi.

Ankete katılan Ukraynalıların % 17,7’si Ukraynacanın devlet dili olması gerektiğini fakat bazı bölgelerde Rusçanın resmi dil olarak kullanılabileceğini bildirdi. Katılımcıların % 15,2’si ise Ukrayna’nın iki farklı devlet dili olması gerektiği fikrini paylaştı.

“Ukrayna’daki sosyo-politik durum” çalışması, Socis Merkezi ve Razumkov Merkezi tarafından 21-28 Temmuz 2020 tarihlerinde, ankete katılanların daimi ikamet ettikleri yerlerde yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, Kırım Özerk Cumhuriyetiyle, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bazı kısımları hariç, genel olarak Ukrayna’nın yetişkin nüfusunu temsil etmektedir. 18 yaşın üzerindeki toplam 4.000 kişiyle görüşülmüştür.