Kiev’de “Bir Türk Ticaret Geleneği olarak Ahilik” konusu ele alındı

0
1910

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Türk ticaret tarihinde Ahilerin ve Ahilik geleneğinin oynadığı rol konuşuldu.

27 Mart 2019 tarihinde Kiev Yunus Emre Enstitüsü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Ukrayna EkoAvrasya Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen, “Bir Türk Ticaret Geleneği Olarak Ahilik” başlıklı panel, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Kiev Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ender Korkmaz, Ukrayna EkoAvarsya Derneği Başkanı Evren Damyan ve birçok davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış Konuşmasını yapan Sayın Ender Korkmaz, Ahiliğin kelime anlamından bahsederek, Türk toplumunu oluşturan kültür kodlarının önemli bir öğesi olduğunun altını çizdi.

Ukrayna EkoAvrasya Derneği Başkanı Evren Damyan, günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahiliğin; iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzen olduğuna konuşmasında yer verdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel ise Ahi Evran ve Ahilik Teşkilâtı’nın kuruluşunu, özelliklerini ve kurallarını tarihi çerçevede ele alarak, ahilik teşkilatının önemini vurgulayan bir sunum gerçekleştirdi.