Ukrayna’da şirket kurma: adım adım kılavuz

0
10281

Avukat Galyna Kozina

Bu yazıda, girişimcilik faaliyetlerinin bir çeşidi olan Limited şirketinin (Ltd.) Ukrayna’da nasıl kurulabileceği deneyimli avukat Galyna Kozina tarafından ele alınıyor.

Limited şirket –  paylara bölünmüş esas sermayesi olan bir ticari işletme tipidir, payların miktarı şirket tüzüğünde belirlenir.


Ukrayna’da Limited Şirketi kurmak isteyen yabancı vatandaşların izlenmesi gereken adımlar:

1. Sermaye oluşturma aşamasına katılacak kişiler belirtilmeli.

2. Ukrayna’ya gelip tercümanlık bürosundan tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti alınmalı.

3. Ukrayna Devlet Mali Hizmetler Servisinin bölge şubesine başvuru yapıp Vergi Kodu Belgesi alınmalı (bu belge gayrimenkul ve araçları satın alma, tüzel kişi olarak kayıt olabilme, oturma izni ve iş izni alma gibi hakları verir).

4. Kuruluş için esas bilgi türü seçmesi:

– Örnek tüzüğü (Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen standart tüzük)
– Şirketin tüzüğü
– Kuruluş sözleşmesi
       

Yabancı vatandaşların Şirket Tüzüğü gibi bir belge seçmeleri daha uygun olacaktır. Bunun sebebi bu tür bir belgenin payları paylaşma, genel kurul toplantısı düzenleme gibi ilerideki şirket faaliyetlerinin yönetilmesi ile ilgili soruları içermesidir.  

5. Tüzel Kişi kaydı için İdari İşlemler Servisinin bölge şubesine başvuruda bulunulmalı. Bunun için gerekli belgeler: tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (kopyası), Vergi Kodu Belgesi (kopyası), şirketin tüzüğü, şirket genel kurul toplantı tutanağı ve yeni tüzel kişi kaydını gösteren doldurulmuş kart.

6. Son aşama olarak Devlet Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden sicil belgesi almak gerekir.

Ukrayna gelişmekte olan bir ülke olarak kendi doğal zenginlikleri, profesyonel iş gücü piyasası ve henüz çok fazla büyümemiş girişimcilik sektörü sayesinde daha çok gelişme fırsatlarına sahiptir.

Tüm sorularınız için, Galyna Kozina’nın Avukatlık Bürosuna danışabilirsiniz. Türkçe bilen uzmanları size yardım etmekten mutluluk duyacaklardır.