Rusya’nın, Ukrayna’da gerçekleşecek olan seçimlere karşı tehditleri

0
1465

Ukrayna’da 31 Mart’ta devlet başkanı seçimine gidiliyor. Rusya, Ukrayna seçim rotasına nasıl etkilerde bulunmayı hedefliyor ?

Rusya’nın Ukrayna’daki kısa ve orta vadedeki ana eylem planları arasında, 2019 seçimlerinin ardından Rusya yanlısı güçlerin intikamı kolaylaştırmak için geniş bir istikrarsızlaştırmaya yol açılması gerektiğini öngörüyor. Bu, seçim sürecinin gidişatını, başkanlık ve parlamento seçimleri sırasındaki oy sayımını etkileyen sistematik ve çok yönlü eylemleri içerecek.

Bu bağlamda, Rusya’nın çabalarını yoğunlaştırma ihtimalinin yüksek olduğu ana alanlar şunlardır:

Ukrayna tarafından kontrol edilen bölgelerde ve aynı zamanda Donetsk ve Luhansk bölgelerinde geçici olarak işgal edilmiş bölgeler doğrultusunda ekonomik etki unsurları ile askeri-politik çatışmaya yol açma.

Ukrayna medyasında propaganda kampanyaları ve siber girişim için araçların kullanılması;

Bireysel adaylara seçim desteği sağlama önlemleri (geçici olarak işgal edilmiş bölgelerde yaşayan Ukrayna vatandaşlarıyla “çalışma”, sivil toplum örgütlerini kullanma, çok çeşitli radikal siyasi güçlerin finansmanını sağlama- hem Ukrayna karşıtı hem de aşırı milliyetçi);

Ukrayna genelinde yaratılmaya çalışılan seçim karışıklığı

Kremlin’in Ukrayna’da Rus yanlısı güçlerin intikam alma hedefine ulaşmasının anahtarı, sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik kısa vadeli önlemleri sürdürmek ve Ukrayna topraklarında kaos yaratmaktır.

Rusya, aşağıdaki alanlarda çabalarını yoğunlaştırmayı hedeflemektedir:

 1. Ukrayna medya alanında, bilgi ve propaganda kampanyalarının uygulanması

odak noktası, halkı gerçekten önemli konulardan uzaklaştırmak için bilgi alanını tıkamak ve bireysel siyasetçilerin anti-reytingini arttırmak için medya alanındaki karşıt baskınlığı arttırmak.

Kasım-Aralık 2018’de Ukrayna’da sosyo-politik ve sosyo-ekonomik durumun izlenmesi sonucunda Rusya Federasyonu, sosyal yardım kampanyalarının aşağıdaki yollarla gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu sonucuna varmıştır:

Sıradan Ukraynalılar için en büyük endişe kaynağı olan yolsuzluk ve “gölge” planlarının yanı sıra sağlık hizmetleri ve eğitim sistemlerinde reform yapılması konularının “açıklanması”; ve “Siyasal ilgisizliğin” hüküm sürdüğü Belarus ve Kazakistan’da çalışan Ukraynalı işçi göçmenlerin “doğru” oy kullanmasını sağlamak.

 1. Kapsamlı bir kaynak ağı kullanmak
 • Medya potansiyeli

Rusya tarafından finanse edilen medya aracılığıyla bilgi kaynaklarının sunulmasına ek olarak, Kremlin taktikleri, “network marketing” – parası ödenmiş materyallerin medya tarafından dağıtılması (özellikle yetkilileri eleştiren raporlar) için çoğunlukla sahte ve sözde gazeteciliğin kullanılmasını öngörüyor. Bu çalışma, özellikle yerel kitle iletişim araçları üzerinde daha fazla kontrol kurulması ile cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sırasında özel ve kamusal Ukrayna bağlantılı çıkışların engellenmesini de sağlamaktadır.

 • Sosyal ağlarda çabaların yoğunlaştırılması (botlar, troller).

Ana çabalar, hedef grupların seçim tercihlerini etkileyerek (yaş, cinsiyet, coğrafi konum, sosyal statü vb.) gerçekleştirilecektir.

 • Ülke çapındaki milliyetçi sağ ve sol radikal grupların “kendilerini güç kullanarak ilan etmek” olarak adlandırdıkları duyarlılık.

Bu grupları “tepki göstermeye zorlamak” için kışkırtmanın amacı toplumdaki istikrarsızlaşma, şiddet eylemlerinin ve korkuların halk arasında yayılması, mevcut yetkililerin panik ve güvensizliğidir. Sonuç olarak, bu eylemler seçim sürecinde güven kaybına ve özellikle de demokratik siyasi güçlerin geleneksel olarak baskın olduğu bölgelerde seçmen katılımını doğrudan etkileyecek seçim sonuçlarına yol açmalıdır.

 • Cumhurbaşkanlığı yarışı sırasında anketlerde sahte verilerin gösterilmesi

Rusya, 31 Mart akşamı kamuoyuna açıklanacak olan oylama sırasında sandık merkezlerinde sahte anketlerden yararlanarak, seçim sürecinde kaosun yayılmasını ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kötüye kullanıldığı iddiasını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

 • Komşu bölgelerde kamuoyunu etkilemeye yönelik önlemler konusunda etnik Ukraynalı örgütlerin Ukrayna sınırındaki Rus bölgelerinde kullanılması
 • Eski Moskova Patrikhanesi temsilcilerinin ve destekçilerinin katılımı.

Rusya, özellikle Ukrayna’daki cumhurbaşkanlığı seçim sonucunun tanınmasına yönelik Rusya’nın başarısızlığıyla ilişkili olan Palm Haftası kutlamaları sırasında (21-28 Nisan) provokasyonlar yoluyla Ukrayna’yı istikrarsızlaştırmak için din faktörünü kullanacak.

Bu amaçla, Rusya Kiev kilisesine karşı Rus Ortodoks cemaatinin hac yapmasını organize edecek. Aynı zamanda, istihbarat görevlileri ve “Ortodoks” savaşçılar ayaklanmalara katılmak için eğitildi ve bu kişiler hacılar kisvesi altında Ukrayna’ya yerleşmeyi planlıyorlar.

 1. Oylama sonuçlarına etkisi

Ukrayna’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için sınırı geçen ve Ukrayna’ya doğru çıkan insan akışının artması yönünde sürekli bir eğilim var. Vatandaşların çoğunluğunun ziyaretinin resmi amacı “akrabaları ziyaret etmek” olarak söyleniyor. Fakat onların asıl amacı, oy kullanma merkezlerine kaydolmak ve oy kullanmak.

 1. Ekonomik etki unsurları ile askeri-politik çatışmanın kışkırtılması

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi, Güvenlik Konseyi, Savunma Bakanlığı ve FSB’deki analistler, Rusya’nın mart ayı sonuna kadar geçen süre zarfında, Ruslar’ın hesaplarına göre, Ukrayna makamlarının uluslararası toplum tarafından desteklenme seviyesini azaltılmak istenmesi.

Ukrayna-Rusya sınırı boyunca Rus Silahlı Kuvvetleri grubunun toplanması, tatbikat ve manevralar yapılması ve Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerinden yangın provokasyonların uygulanması Ukrayna liderliği üzerindeki askeri-politik baskının diğer bir unsurudur.

Geçici olarak Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna topraklarının konumundan dolayı seçimlere müdahale edilmesi.

Ukrayna’da seçim sürecine müdahale etme çabaları bağlamında, Rusya seçimleri bozmak ve itibarsızlaştırmak için bir dizi provokasyon yapmak amacıyla “DPR / LPR” kaynağını kullanıyor.

Rusya Federasyonu’nun özel hizmetleri, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde geçici olarak Rusya’nın işgal ettiği bölgelerle sınırlanan Ukrayna’nın doğu bölgelerindeki yoklama istasyonlarında bir dizi provokasyon hazırlıyor.

Görevleri, medyada yer alacak oy kullanma merkezlerinde provokatif durumları sahnelemek, sahtekarlık, seçimlerin opaklığı yanılsaması ve özellikle de ÜİYOK haklarının ihlali anlamında aldıkları usulsüzlük izlenimini yaratmayı amaçlıyor.

Ayrıca, Rus özel servisleri, statüsünü resmi olarak onaylamak veya reddetmenin imkânsız olduğu 2014-2018 döneminde ölen kişilerin veya Donbas’ın işgal altındaki bölgelerinde kaybolan kişilerin pasaport verilerinin kullanımı konusundaki çalışmalarını hızlandırdı. Sahte pasaport kullanımı ile oy vermeyi kabul etmek için, “DPR / LPR” nin özel hizmetleri arasında yerel sakinlere para ödülleri sunmakta mevcut.

Diğer bir durum ise, sınır çizgisinde provokasyonların uygulanması, Ukrayna tarafından kontrol edilen bölgelerde, özellikle Donetsk ve Luhansk bölgelerinde insan varlıkları ağının yoğunlaştırılması çabalarıdır.

Rus terörist kuvvetleri, özellikle askeri personelin ölümüne yol açacak provokasyonlar yürüterek, geçici olarak işgal edilmiş bölgelerle sınır çizgisinde durumu istikrarsızlaştırmayı planlıyor.

 • Siber girişimler

Bu sonuçların açıklanmasından sonra cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını ve ülkedeki genel durumu etkileyecek Rus siber müdahale senaryosu şunları içermektedir:

 • Kritik altyapı siber savunma sisteminde kötü amaçlı yazılımların kurulması ve güvenlik açıklarının izlenmesi;
 • Provokasyonlar, muhalif siyasi güçlerin bilgisayarlarına “sızıntılar” ile izinsiz müdahaleye edilmesi.

-Ukrayna’nın siber güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmayı, çabalarını önlemeyi ve önceden kurulmuş mekanizmaları kullanarak, bakanlıkların ve diğer devlet kurumlarının sunucularına büyük DDoS saldırıları.

 • Yetkili olmayan kişileri de olaya dahil ederek çalışan Rusya, Ukrayna siyasi partilerinin veritabanlarına ve kişisel sosyal ağ hesaplarına, başkan adayları ve dini şahsiyetlerin e-postalarına erişmeye çalışıyor.

En popüler yöntem, virüslü ekleri olan e-postaları gönderen kimlik avı yoluyla ağa nüfuz etmeye devam ediyor. Ek olarak, hacker topluluğu aktif olarak Rusya’nın “Petya” benzeri bir virüs geliştirmesi konusunu aktif olarak tartışmakta ve başta hükümet tarafından yürütülen Ukrayna bilgi sistemlerinin yanı sıra kritik bölgesel altyapı şirketleri, özellikle de bölgesel enerji dağıtım şirketleri olmak üzere Ukrayna’nın bilgi sistemlerini kırmaktadır.

Ayrıca Rusya, 31 Marttaki seçim sürecinin meşruiyeti konusunda şüphe uyandırmak üzere, CEC sunucuları ve bölge seçim komisyonları üzerindeki benzeri görülmemiş siber saldırı başlatmayı planlıyor.

Bu planlar şu aşamaları içermektedir:

 • Sunuculara, seçim idareleri bilgisayarlarına ve yoklama istasyonlarına istatistikleri bozabilecek “kötü amaçlı yazılım virüsleri” bulaştırmak;
 • Seçim Günü’nde kötü amaçlı yazılımların, etkilenen sistemlere, CEC’ye veri iletimini ve merkezi çevrimiçi oy sayımını önlemeyi amaçlayan diğer virüs türleriyle saldırmasıyla etkinleştirilmesi.