Yatırımcıya rehber; Ukrayna’daki iş sözleşmesi mevzuatına ilişkin esaslar

0
1363

Ukrayna ile Türkiye arasında gelişen ilişkiler, ticaret ve yatırım alanlarında yeni iş sahaları oluşturuyor, fırsatlar doğuruyor. Çok sayıda Türk girişimcinin Ukrayna’da yatırım yaptığı, istihdam sağladığı bu dönemde yasal düzenlemeleri yakından takip etmek hem girişimciler hem de çalışanlar için önem taşıyor. Hukukçu Evren Damyan, Ukrayna’daki iş sözleşmesi mevzuatına ilişkin genel esasları kaleme aldı.

Ukrayna’nın iş hukuku sözleşmesi mevzuatı nedir ?
Ukrayna’nın iş hukuku kanunun 21. Maddesi göre iş sözleşmesi, çalışan ve işletmenin kuruluşunda yetkili şirketin gerçek kişi ya da tüzel kişi arasında akdedilen anlaşmadır.

İş sözleşmesi nedir?
İş sözleşmesi, bir tarafın (personel) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.
Çalışanlar, iç tüzüğüne aykırı olmayarak iş sözleşmesinde belirtilen görevlerini yapmayı taahhüt eder; işletmenin kuruluşun yetkili şirketin sahibi ise çalışanın maaşını ödemeyi, Ukrayna’nın iş hakkında mevcut mevzuatı, toplu iş sözleşmesi ve tarafların anlaşması tarafından ön görülen, çalışanın görevlerinin yapılması için gereken şartları sağlamayı tahattur eder.

Ukrayna kanununa göre iş sözleşmesinde kaç ay personeli deneme süresi belirtebiliriz?
Bir veya 3 ay olarak belirtebilirsiniz. Süre çalışanın statüsüne ve taraflar arasındaki anlaşmaya göre belirlenebilir. Personelin Deneme günleri, nedene bakılmaksızın, çalışanın gerçekten çalışmadığı günleri içermemektedir.

Ukrayna’nın iş sözleşmesin’de yazılı uyulması gereken kurallar nelerdir?
Ukrayna’nın iş kanunun 24. Maddesine göre sözleşme genelde yazılı şekilde akdedilir.
Sözleşme’de yer alması gereken zorunlu konular;
Ukrayna’nın mevcut mevzuatı tarafından öngörülen durumlar,
İşletmenin sahibi gerçek kişi olduğu takdirde,
Ergin olmayan ile iş sözleşmesini akdedildiği takdirde,
Kontrat şeklinde iş sözleşmesini akdedildiği takdirde,
Özel coğrafik, doğal ve jeolojik şartlarda ve sağlık için tehlikeli çalışma şartlarında belirtmesi gerekir.


Ukrayna’nın iş sözleşmesin ’de bilinmesi gereken konu nedir?

Mevcut mevzuata göre iş sözleşmesi sadece bir evrak değil, iş sözleşmesi, iki taraf arasında akdedilen anlaşmadır.
Ukrayna’nın iş kanunun 21. Maddesine göre iş sözleşmesini akdedildikten sonra çalışan ve işveren arasında ilişkili hakları ve görevleri vardır.
Ukrayna’nın iş kanunun 24. Maddesinin 3 üncü fıkrasının iş sözleşmesinde iş veren ve personel arasında kurallar vardır.
Bu kurallara işveren ve personel uymak zorundadır. Ukrayna kanununda İş sözleşmesi, iş veren tarafından verilen çalışanı işe alınma ya da işveren ve personel tarafından imzalanan tek belgeyle geçerli olabilir.

İş sözleşmesi düzenlediğimizde olması gereken hükümler nelerdir?
1.Genel Hükümler
2.Tarafların hakları ve yükümlülükleri
3.Maaş, çalışma saatleri ve dinlenme zamanı
4.Tarafların sorumluluğu, ihtilafların çözümlenmesi
5.Sözleşmenin düzeltilmesi ve eklenmesi, feshi
6.Sözleşmenin geçerlilik süresi ve diğer şartları
7.Tarafların irtibat bilgileri ve imzaları olması gereklidir.
8.İş veren ve personel imzasını atıp iki nüsha şeklinde düzenlenmesi gerekiyor.

İş sözleşmelerinin türleri nelerdir?
Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi
Kısmî süreli (Part -Time) ve tam süreli iş sözleşmesi

İş sözleşmesi hangi gelişmeler halinde son bulur?
İşçinin istifası -kendi isteği ile (iş veya özel nedenlerle) istifası-
İşverenin işten çıkarması,
Hapis cezası durumunda,
Ciddi hastalıklarda,
Ölüm,
Askerlik,
Tarafların anlaşması ile fesih,
Sözleşmede belirlenen tarihin dolmasında sona ermektedir.

Hukukçu Evren Damyan