Ukrayna’da süresiz oturum izni başvurusu nasıl yapılabilir?

0
20519

Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz seyahat döneminin 2017 yılında başlaması itibariyle çifte vatandaşlık, oturum izni ve yabancı yatırımlar konusundaki sorular yoğun olarak gündeme gelmeye başlamıştır. Bu konular hakkındaki soruları ve dikkat edilmesi gereken hususları, Ukrayna’da hukuk eğitimini tamamlayarak Türk vatandaşlarına hukuki danışmanlık hizmeti veren Evren Damyan yanıtladı.

Ukrayna ve Türkiye arasında çifte vatandaşlık var mı?

Ukrayna devleti “Çifte Vatandaşlığı” kabul etmemektedir.

Ukrayna Göç izni hakkında bilgi verir misiniz?

Ukrayna Yasası’na göre, göç izni, göç yönetmeliği sınırları dahilinde verilmektedir.

Göç kotası, göçmen kategorilerine göre Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından öngörülen şekilde belirlenmektedir.

Oturum iznine nasıl hak sahibi oluruz?
 1. Göçleri Ukrayna’nın çıkarına olan bilim ve kültür insanları;
 2. Ukrayna ekonomisi için somut bir ihtiyaç olan yüksek vasıflı uzmanlar ve işçiler;
 3. Yabancı dönüştürülebilir para birimiyle Ukrayna ekonomisine en az 100 (yüz) bin dolardan büyük tutarıyla yabancı yatırım yapmış şahıslar;
 4. Hem annesi hem babası Ukrayna vatandaşları olan şahısların erkek veya kız kardeşi, büyükbabası veya büyükannesi, erkek torunu veya kız torunu;

5) Daha önce Ukrayna vatandaşı olan kişiler;

6) Göçmenin ebeveynleri, kocası (karısı) ve reşit olmayan çocukları;

7) Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde üç yıl veya daha fazla görev yapmış kişiler.

Süresiz oturum izni başvurusu nasıl yapabiliriz?

1) İki yıldan fazla bir süredir evli olduğu durumunda eşlerden birine, eğer ikinci eşi Ukrayna vatandaşı ise, Ukrayna vatandaşlarının çocuklarına ve ebeveynlerine;

2) Ukrayna vatandaşlarının velileri veya mütevellileri olan veya Ukrayna vatandaşlarının veliliği veya vasiliği altında olan kişilere;

3) Ukrayna vatandaşlığı bölgesel kökene göre kazanma hakkı olan kişilere;

4) Ukrayna’nın kamu yararı olan kişilere;

5) Yurtdışındaki Ukraynalılara, yurtdışındaki Ukraynalıların eşlerine ve Ukrayna’ya beraber girişleri yapma ve kalma halinde onların çocuklarına.

Göçmen idaresi tarafından istenen belgeler nelerdir?

1) Üç fotoğraf;

2) Pasaport belgesinin bir kopyası;

3) Kişinin ikamet yeri hakkında bir belge;

4) Ailenin yapısı hakkında bilgi, evlilik cüzdanının bir kopyası (başvuruda bulunan kişi evli ise);

5) Kişinin kronik alkolizm, madde bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı veya sağlık alanında devlet politikasının oluşumunu sağlayan merkezi yürütme birimi tarafından belirlenir bulaşıcı hastalıkları listesinde bulunan hastalıklarıyla hasta olmadığına dair bir belge.

Yabancıların Ukrayna’da yatırım yapabilmesine ilişkin hususlar nelerdir ?

Ukrayna ekonomisine en az 100 (yüz) bin dolardan büyük tutarıyla yabancı yatırım yapmış şahıslar için: Yatırım faaliyeti ile ilgili tüzük ve / veya tescilli anlaşmaların (sözleşmeler) kopyaları ve yabancı dönüştürülebilir para birimiyle Ukrayna ekonomisine en az 100 (yüz) bin dolardan büyük tutarıyla yabancı yatırımın gelmesine dair banka bildirimi gerekmektedir.

Ukrayna Kanunu uyarınca, “Ukrayna’da yabancı yatırımlar hakkında” aşağıdaki şekilleri alabilir:
 • Ukrayna Ulusal Bankası tarafından dönüştürülebilen yabancı para birimi olarak kabul edilen döviz;
 • Ukrayna para birimleri: Ukrayna mevzuatına uygun olarak;
 • Taşınır ve taşınmaz mallar ve ilgili mülkiyet hakları;
 • Hisse senetleri, tahviller, diğer menkul kıymetler, çevrilebilir para biriminde ifade edilen şirket hakları yanı sıra (dönüştürülebilir para birimi cinsinden ifade edilen Ukrayna yasalarına veya diğer ülkelerin mevzuatına uygun olarak oluşturulan bir tüzel kişiliğin yetkili sermayesindeki bir pay (hisse) üzerindeki mülkiyet hakları);
 • Parasal talepler ve birinci sınıf bankalar tarafından garanti edilen ve yatırımcının ülkesinin yasalarına (prosedürlerine) veya uluslararası ticaret geleneklerine uygun olarak onaylanmış dönüştürülebilir para biriminde bir değere sahip olan sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin hak talepleri;
 • Dönüştürülebilir bir para birimindeki değeri yatırımcının ülkesinin veya uluslararası ticaret geleneklerine (prosedürlerine) göre teyit edilmiş ve ayrıca Ukrayna’da yapılan uzman değerlendirmesiyle onaylanmış olan fikri mülkiyet haklar, Ukrayna topraklarında telif hakkı da dahil olmak üzere, ayrıca icat hakları, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, mal ve hizmet işaretleri, vb.;
 • Toprak kullanma hakkı ve dönüştürülebilir bir para birimindeki değeri yatırımcının ülke yasalarına veya uluslararası ticaret geleneklerine uygun olarak onaylanan mevzuat veya anlaşmalara uygun olarak sağlanan doğal kaynakların kullanımı da dahil olmak üzere ekonomik faaliyetlerde bulunma hakları;
 • Ukrayna mevzuatına uygun diğer değerler.
Yabancı yatırımlar aşağıdaki şekillerde yapılabilir:
 • Ukrayna tüzel kişilikleri ve bireyleri ile ortaklaşa oluşturulan işletmelere kısmi katılım veya faaliyet gösteren işletme payı;
 • Tamamen yabancı yatırımcıların sahip olduğu işletmelerin, şubelerin ve diğer ayrı tüzel kişiler birimlerin kurulması veya sahip olunan işletmeler;
 • Doğrudan mülk ve mülk edinilmesi yoluyla veya hisse, tahvil ve diğer menkul kıymetler şeklinde olan binaların, apartmanların, depoların, donanımların, taşıtlar ve diğer mülk nesnelerin dahil olmak üzere Ukrayna yasaları ile yasaklanmamış taşınmaz veya taşınır malların ve mülklerin satın alınması, komplekslerinin doğrudan edinilmesi yoluyla veya hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetler şeklinde satın alınması;
 • Bağımsız olarak, Ukrayna tüzel kişiliğinin veya gerçek kişilerin katılımıyla toprağı kullanma ve Ukrayna topraklarında doğal kaynakların kullanılması için hakların alınması;
 • Diğer mülkiyet haklarının kazanılması;
 • Üretim paylaşımı anlaşmaları temelinde ekonomik (ticari) faaliyetler;
 • Ukrayna’nın ekonomik kuruluşları ile yapılan anlaşmalar temelinde bir tüzel kişilik oluşturmadan da dahil olmak üzere Ukrayna yasaları tarafından yasaklanmayan diğer şekillerde.

Bu nedenle, dikkatleri şu hususa çekmeliyim: eğer ikamet etmeyen bir kişi Ukrayna topraklarında maliyeti 100 (yüz) ve bin dolardan fazla olan bir gayrimenkul satın alırsa, göçmenlik izni için başvuru yapma hakkına sahip olmaktadır fakat böyle bir başvuruya aşağıdakilerin eklenmesi zorunludur:

 1. Noter onaylı emlak satış sözleşmesi,
 2. Banka tarafından verilmiş ve yukarıda söz edilen tutarın resmi olarak sözleşmede belirtilen ödeme şartlarına uygun olarak devredilmesine ilişkin bir belge.

 

Hukukçu Evren Damyan

Hukuk Fakültesi mezunu/ yüksek lisans yolsuzluk ve rüşvetle mücadele

*Yukarıda verilen bilgiler dahilinde doğacak maddi ya da manevi zararlardan Ukr-Ayna sorumlu değildir. Ukr-Ayna; süresiz oturum izninin, iş sözleşmeleri, ekonomik, ticari yatırım faaliyetlerinin, yürürlükte olan yasalar çerçevesinde, uzman hukukçulardan görüş alınarak yapılmasını önerir.