Reşit olmamış çocuğun ülke dışına çıkışı için uyulması gereken kurallar

0
2114

Sınır kapılarında, reşit olmayan çocukların ülke dışına çıkışları sırasında bazen sorunlar yaşanabiliyor. Ukr-Ayna Hakkında Haberler sayfasında hukuki yazılar kaleme alan Hukukçu Evren Damyan, reşit olmayan çocukların ülke dışına çıkışları öncesinde uyulması gereken kuralları okurlarımız için hazırladı.

Ukrayna Medeni Kanununa göre 18 yaşına ulaşmamış olan çocuğun yurt dışına çıkma hakkı vardır ama sadece ebeveynlerin ya da vasisin refakati veya izni ile yurt dışına çıkabilir.

Çocuğun yurt dışına çıkması sadece iki ebeveynin izinleriyle mümkündür.

Ukrayna Aile Kanununa göre çocuğun yetiştirmesi ile ilgili sorunları iki ebeveyn tarafından çözülür.

Çocuğuyla ayrı yaşayan ebeveynin çocuğun yetiştirilmesine katılma hakkı var.

Çocuğuyla beraber yaşayan ebeveyn diğer ebeveynin çocuğu ile iletişimine karşı olmamalıdır.

Ebeveynlerin en önemli görevi çocuğunun çıkarlarını savunmaktadır.

Ebeveynlerin nikahta olmamasına rağmen ebeveynlerin çocuğu ile ilgili aynı hakları var.

Nikahın iptal edilmesi ebeveynlerin haklarını etkilememektedir.

Ukrayna vatandaşları için devlet sınırını geçme kuralları: 16 yaşına gelmemiş Ukrayna vatandaşları – ebeveynlerin birisinin refakati ile (veya ebeveynin birisinin noter tasdikli vekaletle görevlendirdiği üçüncü kişinin refakatıyla) aşağıdaki şartlarla gerçekleşir:

1) Ebeveynin diğerinin noter tasdikli izni ile (izinde gidilen ülke, kalma süresi belirtilmeli),

2) Ebeveynin diğerinin noter tasdikli izni olmadan,

Ebeveynin diğeri yabancı veya uyruğu olmayan bir kişi ise ve geçiş maddesinde belirtilmiyor ise (bu husus çocuğun doğum belgesinde belirtilmeli),

Çocuğun beraber gittiği kişinin dış pasaportunda veya çocuğun taşıma belgesinde Ukrayna dışında resmi yaşayacağı kaydı yada Ukrayna dışındaki diplomatik temsilcilikteki konsolosluk kaydına alınma kaydı varsa.

Aşağıdaki belgelerin veya noter tasdikli örneklerinin sunulması halinde:

Ebeveynin diğerinin ölüm belgesi,

Ebeveynin diğerinin velayet hakkından mahrum bırakma mahkeme kararı,

Ebeveynin diğerinin kayıp olması mahkeme kararı,

Ebeveynin diğerinin fiil ehliyetsiz kabul edilmesini içeren mahkeme kararı,

Çocuğun Ukrayna dışına refakatsiz ve ebeveynin izni olmadan çıkabilmesi mahkeme kararı,

Sadece anne refakati ile çocuğun yurtdışına çıkması halinde, babasının bilgilerinde değişiklik yapma dayanakları belirtilmesi ile çocuğun doğum belgesi gerekir.

16 yaşına gelmeyen Ukrayna vatandaşlarının, iki ebeveynin yetki verdiği kişilerin refakati ile Ukrayna’dan çıkışı, ebeveynin ikisinin noter tasdikli izni ile (izinde gidilen ülke, kalma süresi belirtilmeli) gerçekleşir.

Böylece, bu konuda Ukrayna kuralları 16 yaşına gelmeyen Ukrayna vatandaşlarının yurtdışına çıkışı sadece anne ve babanın izni ile, onların refakati ile veya yetki verdikleri üçüncü kişilerin (18 yaşından büyük) refakati ile gerçekleşebileceğini öngörür.

16 yaşına gelmeyen Ukrayna vatandaşlarının ebeveynden birisinin veya ebeveynden birisinin yetki verdiği üçüncü kişinin refakati ile yurtdışına çıkışı noter tasdikli izni ile gerçekleşir.

Ebeveynden diğerinin izni, çocuğun Ukrayna dışına çıkabilme ve ebeveynin diğerinin izni ve refakatinin gerekmediği mahkeme kararı varsa gerekmez.

Bu konularda mahkeme pratiği (tecrübesi) gösterdiği gibi genelde çocuğun yurtdışına çıkma izni belli bir süre için, kesin belirtilen ülkeye ve bir ebeveynin (veya diğer yetkili kişinin) refakati ile verilir.

Çocuğun yurtdışına çıkma davasıyla mahkemeye başvuran kişi, çocuğun yurtdışına çıkması gerektiğini, böyle bir çıkışın amacını ve kesin bir süre gösteren delilleri sunmalıdır.

Anne ve baba boşandıkları halde ebeveynin birisinin, diğerinin izni olmadan çocuğu Ukrayna dışına çıkarılamaz. Fakat eğer seyahat çocuğun çıkarlarına lehine ise, çocuğun geçici yurtdışına çıkma davasıyla mahkemeye başvurulabilir.

Böyle bir mahkeme kararını almak için yurtdışına seyahatin çocuğun çıkarlarına uygun olduğunu (tatil, sağlık gerekçesi, gelişme, akrabaların ziyareti vs.) ispat etmek gerekir. Bunu ispat eden evrakların sunulması (sanatoryum bileti, akrabaların davetiyesi, turistik yol belgesi vs.) avantaj olacaktır.

Evren Damyan

Hukukçu / EkoAvrasya Ukrayna Başkanı

Hukuk Fakültesi mezunu / Yüksek Lisans Yolsuzluk ve Rüşvetle mücadele